Jak długo rozwija się zaćma?

Ocenia się, że zaćma to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie, szczególnie u osób starszych. Polega ona na zmętnieniu soczewki w oku pacjenta, co  z czasem prowadzi do całkowitej utraty wzroku. To groźne schorzenie może mieć zupełnie różny przebieg u różnych pacjentów, dlatego też trudno jest jednoznacznie określić, jak długo rozwija się zaćma. Należy brać pod uwagę, jakie są przyczyny jej powstania i jakie objawy. Najlepiej udać się do okulisty jak najszybciej, gdy zauważymy niepokojące symptomy.
 

Zaćma - przyczyny

Zakłada się, że zaćma to choroba głównie osób starszych. I rzeczywiście najczęściej występuje ona u osób po 55 roku życia i związana jest z naturalnymi procesami starzenia się organizmu i zmianami w metabolizmie. Nie jest to jednak jedyna przyczyna. Istnieje chociażby zaćma wrodzona, której pierwsze objawy zauważyć można już w niemowlęctwie. Zaćma nabyta również może mieć kilka przyczyn. Niejednokrotnie jest powikłaniem cukrzycy insulinozależnej. Może też być wynikiem urazów mechanicznych oka, bądź długotrwałego narażenia oczu na działanie substancji chemicznych, czy innych. Innymi słowy - praca w nieodpowiednich dla oczu warunkach bez ochrony. Jeszcze inną przyczyną wystąpienia zaćmy, szczególnie u osób młodszych, może być przyjmowanie określonych leków, szczególnie sterydów.
 

Zaćma - objawy

Objawy zaćmy również nie są jednoznaczne. Pierwsze symptomy często są ignorowane, zwłaszcza przez osoby noszące okulary, czy soczewki kontaktowe, może bowiem wydawać się, że obecne szkła korekcyjne są po prostu za słabe i konieczne są nowe okulary. Tymczasem każde zaburzenie widzenia powinno nas zaalarmować.
Standardowym objawem więc będzie stopniowa utrata ostrości widzenia i narastająca krótkowzroczność. Do bardziej charakterystycznych objawów zaćmy zaliczamy przymglone widzenie, zniekształcenie zarysów przedmiotów, czy problemy z poruszaniem się, bądź ocenieniem odległości.  Pacjenci niejednokrotnie wskazują też na symptomy takie jak szybkie męczenie się oczu i zanikanie widzenia barw. Żadne z objawów nie powodują bólu.
 

Zaćma - jak szybko postępuje?

To, jak długo rozwija się zaćma jest kwestią indywidualną. W niektórych przypadkach choroba może rozwijać się niemal niezauważona latami. U innych pacjentów zaćma może mieć bardzo gwałtowny przebieg i w ciągu kilku miesięcy pozbawić pacjenta wzroku praktycznie całkowicie. Ważne jest, by, gdy tylko zauważy się niepokojące objawy, udać się do okulisty. Lekarz będzie mógł dokładnie zbadać wzrok, przeprowadzić odpowiednie testy, zdiagnozować chorobę i zaproponować leczenie.